Annons

Annons

Annons

Nordanstig

Insändare
Låt Vuxenutbildningen stanna i Hälsinglands Utbildningsförbund!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Fackföreningen Sveriges Lärare inom Hälsinglands Utbildningsförbund reagerar starkt negativt på det sätt våra medlemmar har blivit behandlade vid Nordanstigs kommuns förhastade process om utträde ur Hälsinglands Utbildningsförbund.

Det är tydligt att politikerna i Nordanstig har förbisett våra medlemmar, sina medborgare och inte följt den demokratiska processen som kan förväntas av tjänstemän och folkvalda. Det har saknats en dialog med professionen inom såväl IM som Vuxenutbildning och man har vidare inte kartlagt elevernas möjligheter till vidareutbildning. Hur ser situationen ut idag och hur skulle det se ut om de lämnar förbundet? Sveriges lärare kan liksom ledamöter i kommunstyrelsen vid sammanträdet den 9 maj 2023, konstatera att såväl beslutsunderlag som tjänsteutlåtande producerat av tjänsteman på kommunen saknar en seriös ekonomisk utredning eller konsekvensanalys och att perspektiv som tar upp person- och arbetsmiljöfrågor ges ringa eller inget utrymme. Utredning som ”ligger till grund för beslutsunderlaget har visat sig innehålla ett antal väsentliga faktafel och feltolkningar och är även i flera delar både ofullständig och tendensiös” (Petter Bykvist, V, diarienummer 2022-000148 Nordanstigs kommun).

Annons

Annons

Hur ser situationen ut idag och hur skulle det se ut om de lämnar förbundet? undrar insändarskribenterna.

Bild: Roxanne Nilsson

Trots detta så tar KS beslut om utträde!

Kommuninvånarna i Nordanstig borde förskräckas över att beslut tas på så bristfälliga grunder med oöverskådliga effekter på såväl kommunal ekonomi, på den oklara styrningen av IM & vuxenutbildningen liksom på de oklara utbildningsmöjligheter som våra gymnasieungdomar får. Om kommunen vid fullmäktiges möte den 29 maj beslutar att påbörja den treåriga processen för att lämna Hälsinglands Utbildningsförbund, kommer Komvuxelever folkbokförda i Nordanstig fortfarande ha samma möjligheter att ta kurser under samma villkor som idag, med ett brett utbud av gymnasiekurser? Var finns utredningen om detta? Politikerna verkar inte vara medvetna om vad de riskerar genom att förlita sig på egna åsikter och känslor i sitt arbete. Samarbetssvårigheter mellan politiker, tjänstemän och förbundet har blivit uppenbara efter några misslyckade försök till dialog. Vi ser det hela som mycket oprofessionellt. En god personalpolitik är grundläggande för att behålla personal inom verksamheten. För närvarande har vi en bred professionell ledning med lång erfarenhet inom gymnasieskola och vuxenutbildning, vilket ger personalen fantastiska förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi har kollegor inom samma profession där vi kan utbyta erfarenheter och stötta.

Medlemmar i Sveriges lärare HUFB genom

Katarina Bylin, arbetsplatsombud Sveriges lärare HUFB

Lena Lindh, arbetsplatsombud Sveriges lärare HUFB

Gunilla Englin, arbetsplatsombud Sveriges lärare HUFB

Johan Rytters, ordförande Sveriges lärare HUFB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan