Annons

Annons

Annons

Västra hamnen

Insändare
En ansvarstagande kommun fångar möjligheterna

Den gamla sågverksindustrin i Hudiksvall var under flera generationer ett viktigt nav för staden. Den innebar arbetstillfällen och framtidstro och var en förutsättning för en framväxande stad under 18- och 1900-talen. Men verksamheten som bedrevs innebar också belastningar, inte minst miljömässiga. Idag, när sågverksepoken sedan länge gått i graven och hamnen sanerats för hundratals miljoner, blickar kommunen framåt och ser möjligheter.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Dagens krav på byggnation är många – den nya stadsdelen möter dem alla, skriver Västra Hamnen.

Annons

Området där Västra Hamnen planeras har ett unikt läge precis vid havet. Här finns möjlighet att skapa en ny stadsdel som långsiktigt bidrar till Hudiksvalls attraktivitet och inflyttning. Tillväxtambitionen kommunen har är viktig för att kommunen ska kunna växa hållbart och inte minst för att säkra välfärden för invånarna. Många Hudiksvallsbor vill också att den gamla industritomten med slitna byggnader utvecklas och öppnas upp för medborgarna.

Flera lokala företag vittnar om behovet av kompetensförsörjning både idag och framåt. Då är möjligheten att kunna erbjuda attraktivt boende med närhet till kommunikationer och utbud viktigt. Om fler ska kunna och vilja bosätta sig i Hudiksvall, måste fler bostäder byggas. Där man bor, vill man att vardagen ska fungera smidigt och livspusslet gå ihop. I Västra Hamnen vill vi skapa en levande och trygg stadsdel med liv och rörelse större delen av dygnet. Här ska man kunna bo, jobba, idrotta, umgås i det gröna, promenera längs strandpromenaden, ha barnen på förskolan, sköta sina dagliga inköp och njuta av en god bit mat och kultur. Allt på gångavstånd. Vill man ha mer, tar man bara cykeln några minuter in till stan.

Annons

Annons

En sådan här plats måste utnyttjas när den bebyggs. Det finns några få som gärna ser mer parkyta i området. I planen finns stora ytor tillgängliga för allmänheten. Västra Hamnen får ett park- och naturområde på ca 18 000 m2 och dessutom ett pärlband av mindre parker och torg längs den kilometerlånga strandpromenaden med plats för såväl motion som rekreation. I den nya stadsdelen kommer havet att göras tillgängligt för betydligt fler än idag.

Några vill se småskalig villabebyggelse. Det är ett helt orealistiskt alternativ, givet den omfattande kostnad det innebär att färdigställa stadsdelen. Planen möjliggör alla boendeformer och för alla plånböcker. Därför måste det finnas en rationell mängd bostäder för att täcka de hundratals miljoner som ska investeras i området. Dagens krav på byggnation är många – den nya stadsdelen möter dem alla.

Vissa oroar sig för havshöjningen. I planen har hänsyn tagits till detta. Marken i Västra Hamnen anpassar sig det mycket långsiktiga scenariot med havshöjning. Området kommer troligen att bebyggas med träbyggnader samt byggnader med fasad av puts eller tegel. Precis som industrihistoriens byggnader på platsen. Att möjliggöra träbyggnation kräver högre bjälklagshöjder än betong.

Hudiksvalls kommun visar att de står upp för det som är långsiktigt viktigt. Att skapa rätt förutsättningar för framtiden kräver att man vågar satsa och ta tillvara de möjligheter som finns. Kattvikskajen och Västra Hamnen är med den framtidsutsikten strategiska utvecklingsområden. Här skapas nya attraktiva stadsdelar för Hudiksvallsbornas bästa.

Västra Hamnen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan