Annons

Annons

Annons

Hudiksvall

Läsartext
Årsmöte för Hörselskadades förening

HRF Hörselskadades förening Hudiksvall Nordanstig har hållit sitt årsmöte på FR.

Detta är en läsartext.

Ordförande hälsade medlemmar och skrivtolkar välkomna. Dagordningen godkändes och Elsie Bäcklund Sandberg valdes till mötets ordförande.

Bild: Arkiv

Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. En ekonomisk rapport lämnades och revisionsberättelse upplästes varefter mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

Annons

Annons

Styrelsen omvaldes i sin helhet och mötet beslutade också om omval för revisorerna. Föreningen saknar valberedning och mötet gav styrelsen i uppdrag att under året arbeta för att få en valberedning till stånd.

En verksamhetsplan föredrogs med bland annat vårfest, hörselforum, utflykt och surströmmingsfest. Föreningen firar i år 60-årsjubileum och planerar en jubileumsfest under hösten.

Representanter till FR, FunktionsRätt omvaldes liksom representanter till RÅFF, RÅdet för Funktionshinders-Frågor i Hudiksvall och Nordanstig. Även representant till HRF Distriktsstämmor omvaldes.

Kassören presenterade sedan en budget för året och visade på högre kostnader på grund av planerade jubileumsfestligheter.

Elisabet rapporterade från distriktsstyrelsemöte att flera i styrelsen avsagt sig sin uppdrag och uppmanar föreningarna att föreslå nya ledamöter till distriktsstyrelsen.

Elsie förklarade därefter förhandlingarna avslutade och läste som avslutning en dikt av Evan Berjlund och lämnade över ordet till Jenny som tackade för förtroendet att leda arbetet ytterligare ett år. Ordförande tackade Elsie och hela mötet inklusive skrivtolkarna för ett bra genomfört årsmöte.

Alla inbjöds därefter till fortsatt gemenskap runt borden med kaffe och smörgåstårta.

Jenny Norell, ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan