Annons

Annons

Annons

Hudiksvall

Läsartext
Årsmöte för Lillfjärdens Fågelvänner

Detta är en läsartext.

Torsdag den 9 mars; Årsmöte. Vacker vinterkväll. Ordförande hälsar välkommen. Förklarar mötet öppnat. Som mötesordförande väljs Stefan Jakobsson. Sekreterare Kent Jonelind. Mötet är behörigt utlyst. Dagordningen godkänns.

Sven Carlberg väljs som justerare. Verksamhetsberättelsen läses upp och kommenteras. Fågelberätteslsen läses upp av Lars-Göran Lindström liksom Ekonomiska berättelsen. Ansvarighet för styrelsen ges. Innan val av funktionärer förs samtal om svårigheten att finna ny ordförande. Ulf Sundh har varit ordförande sedan 2007. Föreningen har 152 medlemmar. 4 ledamöter väljs samt 2 ersättare. Revisor och ersättare väljs. Årsavgiften beslutas vara densamma som tidigare år det vill säga 5 kronor. Verksamhetsplanen godkänns.

Annons

Tobisgrisslor på ön Gran i sommardräkt med sin helsvarta dräkt, vita vingfläckar och lysande röda fötter. Foto: Inger Kjellander

Annons

Sven Carlberg, Naturvännerna informerar om att det i augusti är planerat två lördagar för att informera om de två sedimentsdammar som finns i Lillfjärden. Föreningen inbjuds att vara med i förberedelserna. Mötet avslutas.

Årsmötets kringprogram är Inger Kjellander, ordförande för Hudiksvalls Fågelklubb. Hon berättar och informerar. Visar bilder på fåglar som hälsar på vid Lillfjärden, öarna Gran, Bålsön och Hornslandet och i omgivningarna runt om i Hudiksvall Kommun. Ett” fågelår” från januari till december omfattar minst 100-talet arter, som kan beskådas. Inger menar att vår kommun har allt från havet, åkrar, ängar, skogar, kuperad terräng; vattenflöden från små bäckar till större älvar. Det är en natur av sällan skådat slag, där fåglar trivs, bor och häckar. I stort sett alla innevånare har rika möjligheter att uppleva detta. Hon ställer även frågan ”används denna möjlighet av våra politiker i ambitionen att vi ska nå 50 000 innevånare framöver?” och ”hur många boende har förståelse över denna magnifika natur och nyttjar den?”.

Gästen Kenneth Englund, pensionerad lärare vid Läroverket visar bilder på djur och naturbilder han själv tecknat under sin lärargärning. Magnifika. Bernt Olsson avslutar med eget gitarrkomp att sjunga några Dan Andersonvisor.

Ulf Sundh

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan