Annons

Annons

Annons

Hudiksvall

Läsartext
Årsmöte för Sjukhuskyrkans frikyrkosamråd – byte av sjukhuspastor

Sjukhuskyrkans Frikyrkosamråd i Norra Hälsingland hade årsmöte i Hudiksvalls Missionskyrka den 22 februari. Organisationen är arbetsgivare till sjukhuspastorn.

Detta är en läsartext.

Avgående sjukhuspastor Eva Edström avtackades av arbetsgivaren Sjukhuskyrkans frikyrkosamråd och kolleger efter 27 års tjänstgöring och tillträdande sjukhuspastor Lennart Thorsell välkomnades till jobbet i Hudiksvall.

Annons

Missionskyrkans pastor Olle Alkholm delade sina tankar om tid. Därefter tog föreningens ordförande Stefan Gustafsson över och inspirerad av Olles ord samt Predikaren kapitel 3 sa han: Allt har sin tid, det finns en tid att välkomna och en tid att ta avsked. Med dessa ord så skedde det officiella välkomnandet av en ny sjukhuspastor; Lennart Thorsell och avskedet av sjukhuspastor Eva Edström. Eva har jobbat i Hudiksvalls Sjukhuskyrka under 27 år, men har nu gått i pension.

Annons

Annons

Efter denna korta ceremoni med blomutdelning tog årsmötesförhandlingarna vid. Som mötesordförande satt Gunnar Hjelm. Styrelsen består av ordförande: Stefan Gustafsson, kassör: Helena Nordin, sekreterare: Monica Hamlin, övriga ledamöter: Britt Ström och Jimmy Nilsson. Nyval av Kjersti Skoglund och Ngun Zi Sanghre (även kallad Assi).

Styrelsen presenterade sin årsberättelse. Från Sjukhuskyrkan närvarade även Peter Thurfjell; sjukhusdiakon. Han presenterade Sjukhuskyrkans gemensamma verksamhetsberättelse. Varje onsdag har Sjukhuskyrkan en andakt i sjukhusets andaktsrum dit alla är välkomna.

Efter avslutade förhandlingar delade vi gemenskapen kring fikabordet och vår nyanställda sjukhuspastor Lennart presenterade sig närmare och berättade om sin erfarenhet av livet och av sitt jobb i Bollnäs Sjukhuskyrka.

Elisabet Norell

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan