Annons

Annons

Annons

Nordanstig

Läsartext
Temakväll i Sågtäkten: Att vara hörselskadad och tinnitusdrabbad

Detta är en läsartext.

– ” Ursäkta – vad sa du, jag hörde inte!

– Ja, men då får du skruva upp apparaten, säger han med ett leende.

– Jag har skruvat upp allt vad som går!’

– Förlåt, säger min gode vän”

Så inledde Elsie Bäcklund Sandberg, tematräffen i Sågtäktens bygdegård ett arrangemang i samarbete med ABF Hälsingekusten.

Ett varmt välkommen riktades till besökarna och till Jenny Norell, ordförande i Hörselskadades förening, Hudiksvall/Nordanstig.

Besökarna fick bland annat veta att cirka 1,5 miljoner människor i Sverige hör dåligt. Många tror att dålig hörsel beror på åldrandet, men så är det inte.

Över hälften av alla med nedsatt hörsel är under 65 år, det är en av de vanligaste funktionsnedsättningar i arbetslivet.

Annons

Annons

Hörselnedsättningar är ett stort folkhälsoproblem som berör alla åldrar och alla delar i samhället.

Elsie berättade om sin hörselnedsättning, en hörselskada som är ärftlig och med en besvärande tinnitus och som hon haft i många år.

Förhållningsättet till den egna situationen är så viktig.

Goda råd lyftes fram, bland annat vikten av att kontakta sin vårdcentral när hörseln försämras för att få remiss till Hörcentralen.

Audionomerna vid Hudiksvall Sjukhus, är enastående att få komma till!

Ett medskick, -skrik inte till en hörselskadad utan tala tydligt, berätta för din omgivning att du hör dåligt. Se på den hörselskadade när du talar, vi hörselskadade blir skickliga att läsa på läpparna, men då måste vi se på den som talar.

Så till ungdomarna, sänk ljudvolymen när ni lyssnar på musik i olika sammanhang, hörselorganet är så känsligt och de tar skada av de ljudvolymer som finns idag! Det oroar, för vi som har tinnitus vet vad dessa ungdomar kan bli utsatta för!

Jenny Norell berättade om sin hörselskada och om hur allt började med problem i öronen som barn, ett problem som blev värre och där det senare, behövdes sättas in bland annat en ny trumhinna.

Information lämnade också om föreningens så viktiga verksamhet och under kvällen lyftes fram HRFs gedigna och framgångsrika arbete för förändringar och de krav som ställs till gagn för oss alla som hörselskadade. Stora framgångar för HRF och arbetet fortsätter!

Nöjeskommittén genom Lena Liljedal, framförde ett varmt tack till Jenny Norell med blommor och till Elsie för kvällen, som gett insikter och vägledning, där det handlar om rätten till full delaktighet för alla!

Lena avslutade med ett tack till besökarna och välkommen tillbaka till kommande arrangemang!

Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan