Annons

Annons

Annons

Annons

Nordanstig

Insändare
Personalen är inte en ”slit-och-släng-vara”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"I Nordanstig pågår just nu en väldig omsättning av personal inom kommunens verksamheter", skriver Petra Modée.

Bild: Roxanne Nilsson

Annons

I Nordanstig pågår just nu en väldig omsättning av personal inom kommunens verksamheter. Allra mest problematiskt är det inom äldreomsorgen där vi vet att det finns för få undersköterskor.

Personalpolicyns fina ord om aktiva medarbetare, attraktiv arbetsgivare och hållbart arbetsliv, syns inte alltid ute i verksamheterna. Vad händer till exempel med medarbetare som flyttas organisatoriskt från en verksamhet till en annan – utan att få vara med och säga sitt? Jo, den som har en stark ställning på arbetsmarknaden säger upp sig och byter jobb, får bättre lön och bättre arbetsvillkor. Vad händer då med den som har en svag ställning på arbetsmarknaden? Jo, den tiger och lider. Mår dåligt och blir till slut kanske en av alla de långtidssjukskrivna. I bägge fallen så förlorar även Nordanstigs kommun på situationen. Kommunen förlorar kompetent arbetskraft (och extrakostnader i form av sjukskrivningar och/eller rekryteringskostnader) och det resulterar till slut i en organisation som går på halvfart.

Annons

Annons

Vi behöver hedra den personalpolicy som vi har. Det gör vi bäst genom att faktiskt följa de intentioner som finns där: personalen ska ta en aktiv del i de beslut som rör verksamheten. Det är chefernas ansvar att medarbetarna känner sig delaktiga och det är chefernas ansvar att ta tillvara på de idéer som kommer från medarbetarna.

I personalpolicyn står också att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga arbetsvillkor.

Petra Modée, Vänsterpartiet Nordanstig.

Bild: Torbjörn Ingvarsson

Under de senaste årens pandemi har det blivit tydligt hur underbemannad kommunens verksamheter är. När personalen faktiskt genom lag har tvingats vara hemma när de är sjuka och cheferna inte klarar av att ringa in vikarier för att sköta de dagliga sysslorna. Då behöver kommunledningen ta ett steg tillbaka och fundera över vad som är lösningen på problemet.

Vänsterpartiet menar att lösningen inte så mycket handlar om att höja lönerna, utan om att medarbetarna har rätt till en arbetsmiljö som gör att de orkar arbeta tills de blir pensionärer. När vi pratar med Kommunal så nämner de ”fler arbetskamrater” som något vitalt för att orka med sitt arbete. För andra personalkategorier kan det vara andra saker som är viktiga. Som arbetsgivare är det vår skyldighet att göra allt vi kan för att deras arbetsmiljö är god. Så är det inte alltid idag!

Vänsterpartiet står på personalens sida!

Petra Modée, Vänsterpartiet Nordanstig

Annons

Annons

Till toppen av sidan