Annons

Annons

Annons

Annons

Hudiksvall

Insändare
MP toppar klimat- och miljöpolitiken i samtliga valundersökningar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Daniel Ekblom, medlem Miljöpartiet Hudiksvall/Nordanstig

Annons

Södra Europa har återigen drabbats av rekordvärme, bränder och extremtorka. Uppemot 50 grader i Portugal, Spanien och Italien har uppmätts. Det är livshotande väder och i både Sverige och Storbritannien slås värmerekord.

Flera Valgranskningar gällande klimat- och miljöpolitiken visar på ett gemensamt resultat. I botten hamnar SD, M och KD tätt följda av S och C. SD och KD pratar inte ens om krisen och Kristersson anser att inga livsstilsförändringar är nödvändiga. S och C pratar om klimatet - men agerar i motsatt riktning. De flesta politiker prioriterar således kortsiktiga röster genom en fortsatt ohållbar exploatering av vår miljö och vår natur.

Annons

Anmärkningsvärd är Centerpartiets höga svansföring i frågan. De orsakade en slaktad miljöbudget, ett försämrat strandskydd och ett fortsatt ohållbart skogsbruk. Man vill inte begränsa kemiska bekämpningsmedel, ett av de största hoten mot bin och pollinerande insekter, och motarbetar en omställning till ekologiskt jordbruk. Centerpartiet är en tydlig bromskloss vad gäller biologisk mångfald och artskydd som är sammanflätade med klimatförändringarna. De initierade frågan om en halverad vargstam i strid mot all vetenskap och vill tillsammans med SD inskränka miljöorganisationers rätt att driva miljömål i domstol. Förslaget strider mot Århuskonventionen samtidigt som en livskraftig miljö med fungerande ekosystem är viktigare än någonsin.

Annons

I Djurens Rätts undersökning hamnar C näst sist med bara KD under sig. C vill inte avveckla pälsdjursfarmning, något 8 av 10 svenskar vill förbjuda där 500 000 minkar årligen dödas och ger arbete åt knappt 100 personer. Inte heller ett förbud mot burhöns, löftet som 1988 gavs till Astrid Lindgren, vill man medverka till. Partiets eftersatta artskydd och djuromsorg är oroväckande och kanske skälet till att C tappat röster inom jordbruket där allvarliga brister inom djurskyddet regelbundet påvisas.

Avsaknad av klimat- och miljöpolitik är kontraproduktivt. Ohållbar skogsskövling, bristande biologisk mångfald och storskalig köttproduktion leder till värre klimatförändringar med sämre skördar, svält, flyktingkatastrofer, konkurser och ett jordbruk på riktigt i kris.

Annons

Prioriterar man klimatkrisen, biologisk mångfald och djuromsorg sticker Miljöpartiet ut och toppar samtliga undersökningar. Baserat på forskning och vetenskap har MP politiken för en omställning med fungerande jordbruk, säkrad mat- och vattenförsörjning samt ett jordklot i samspel med naturen. Det är grunden för all övrig politik.

Daniel Ekblom, medlem Miljöpartiet Hudiksvall/Nordanstig

Annons

Annons

Till toppen av sidan