Annons

Annons

Annons

Nordanstig

Läsartext
Historiens vingslag – allt bär en historia

Detta är en läsartext.

Åter fick vi uppleva historiens vingslag i Bergöns Kapell, när Sågtäktens Bygdegårdsförening i samarbete med ABF Hälsingekusten inbjöd till Öppet Hus, med information om Kapellets historia.

Besökarna inbjöds med orden:

– Varmt Välkomna, ni är nu på kulturhistorisk mark! Så mycket historia det finns om och kring, detta lilla fina Fiskekapell.

Elsie Bäcklund Sandberg berättade om att kapellets ålder fastställdes 2012, till 1636 genom dendroskronologiska undersökningar, alltså årsringsdateringar genom borrprover, som gjordes av timret i kapellet.

Många har skrivit om att kapellet förmodligen var från 1400-talet, men nu vet vi att byggåret var 1636.

Annons

Annons

Fascinerade är att en av stockarna hade 272 årsringar, vilket innebar att den tallen började växa på Bergön 1364.

Av de sju kapellen i Hudiksvalls kommun är Bålsö det äldsta, 1603-1604 och det yngsta är Olmen 1956.

Besökarna fick lyssna till hur Fiskerätten till Gävlefiskarna kom till slut, enligt Johan den 111;s resolution år 1557. Detta efter många års protester från bönderna här omkring, som menade att det måste var de, som skulle har rätt till fisket och inte Yrkesfiskarna från Norrtälje trakten, enligt Fiskestadgan från 1450.

Kopior på gamla handlingarna hittades 1926, i kapellet under altaret och är bevarat på Landsarkivet i Härnösand, genom Eva Björks försorg.

Elsie berättade om de aktiviteter som sker genom Församlingen i kapellet och genom Sågtäktens Bygdegårdsförening.

Kapellet är ett omtyckt kapell för vigslar och dop och Gästboken visar, att många med glädje besöker kapellet.

Även detta år, lyftes fram den fina boken om Fiskarkapellen i Gästrikland och Hälsingland som Lars Nylander, Daniel Olsson och Bo Ulfhielm skrev 2016.

Åter en eloge till Skogsvårdsstyrelsen för de fina vandringsleder de anlagt, där många genom promenaderna, upptäckt kapellet.

Det finns mycket av fornlämningar på Bergön, bl. a många rösegravar, som tyder på att det har funnits befolkning på Bergön redan under järnåldern.

Annons

Annons

Ett högintressant fynd gjordes 1980, av Lisa och Sören Wallström från Sågtäkten.

De hittade ett romerskt bronsmynt, daterad till Kejsare Neros tid 54-68 e Kristus och ansågs vid inlämnandet till Myntkabinettet i Stockholm, vara mycket unikt.

Efter avlutad information, serverades kaffe, våfflor och hembakt bröd i Kapellstugan.

Ett varmt tack till besökarna, med en önskan om en fortsatt Trevlig Sommar och välkommen tillbaka, till ett Kapell som vi vill vårda till allas vår glädje!

Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan