Annons

Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Lokalt lantbruk viktig för den biologiska mångfalden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Blommor, bin och andra småkryp har ingen rösträtt i kommande val. Men det finns andra röster som, trots skriande klimatkris, hörs alldeles för lite. Fäbodbruk, naturbetesdrift och småskaligt lantbrukande är företagande som borde ges betydligt större utrymme och en starkare röst. För i skuggan av klimatkrisen, sker krisen inom biologisk mångfald. Arter utrotas i en takt som saknar motstycke i historien, men även de som sköter den biologiska mångfalden – bönder och lantbrukare – är en utrotningshotad art. Här måste politiken steppa upp. Det duger inte att villaägare och bilägare ges större subventioner än bönderna.

Våra naturbetesmarker har ibland kallats Nordens regnskog för sin artrikedom. Om hävden upphör och landskapet växer igen försvinner de växter och djur som hör hemma här.

Annons

Annons

Vårt traditionella odlingslandskap, med naturbetesmarker, ängar, stengärdsgårdar och andra biotoper, är inte bara ett älskat och bedövande vackert landskap som bär vår kulturhistoria. Det är också en av våra artrikaste miljöer som härbärgerar en rad växter och djur. Till exempel blommor som kattfot och mandelblom och en mängd dagfjärilar och insekter. Om hävden upphör försvinner dessa arter. Miljöpartiet värnar biologisk mångfald i odlingslandskapet och lokal matproduktion. Vi arbetar för:

• Nationellt självförsörjningsmål på 80 procent.

• Öka miljöersättningen för ängs- och betesmarker.

• Tuffare krav på miljö- och djurskydd vid offentlig upphandling.

• Antibiotikaskatt på importkött.

• Satsning på småskaliga slakterier.

• Möjliggöra investeringsbidrag för fossilfri jord- och skogsbruksteknik och systemlösningar

En ökad andel fäbodbrukare och lantbrukare med naturbetesdrift är ett tydligt exempel på en systemlösning som behövs. Men fäbodbruk och småskaligt lantbruk missgynnas med dagens jordbrukspolitik, som hellre värnar storskalighet och centraliserad enfald än lokal mångfald. Därför vill Miljöpartiet även:

• Driva på EU-nivå att Sverige får del av satsningarna för småskaligt lantbruk, som nu inte nyttjas fullt ut.

• Öka stöden till ekologiska och småskaliga lantbruk.

Annons

• Fortsätta satsningar på Eldrimner och liknande initiativ för lokal matförädling.

• Få till fungerande generationsväxling.

• Ge lantbrukare i närheten av vargrevir förebyggande ersättning.

För fler fäbodbrukare, bönder och småskaliga lantbrukare behövs i Gävleborg. För ökad självförsörjningsgrad av livsmedel, för ökad livsviktig biologisk mångfald, och ett liv på landet värt att leva för oss som bor här.

Madelene Håkansson, regionrådskandidat, MP Gävleborg

Kristoffer Kavallin, Sammankallande, MP Ljusdal

Mats Höög,Landsbygdsambassadör, MP Sandviken

Annons

Annons

Till toppen av sidan