Annons

Annons

Annons

Insändare
Bättre stöd i övergången från barn- till vuxenvård!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Barn och unga som lever med en långvarig eller kronisk sjukdom kommer vid 18 års ålder att flyttas från barn- till vuxenklinik. Unga som inte remitteras vidare till specialistvård skrivs ut från barnmottagningen med ansvaret att själva kontakta en vårdcentral.

Hur många 18-åringar har förutsättningarna att själva söka hjälp, formulera sina behov och ligga på så länge det behövs för att få den hjälp de behöver? Enligt Myndigheten för Vårdanalys har bara en tredjedel av Sveriges befolkning en fast läkarkontakt. Risken är stor att den unga patienten möter en ny person vid varje vårdbesök och måste berätta sin historia gång på gång.

Den 3 maj är det den Internationella astmadagen och vi vill uppmärksamma en patientgrupp där många känner sig åsidosatta och otrygga i överlämnandet. För den här patientgruppen kan skillnaden mellan den gamla och den nya vårdkontakten vara väldigt stor. 

Annons

Annons

Alla unga vuxna ska ha rätt till en trygg och jämlik vård, skriver Unga Allergiker.

Vi har medlemmar som beskriver att de känner en stor osäkerhet när den nya vårdkontakten inte har den kunskap de är vana vid. Plötsligt kan de inte ställa vanliga frågor om medicinering och de berättar att det sällan finns tid att lära känna de nya vårdkontakterna. Många känner att de hade behövt ett bättre stöd i övergången. Ett stöd som hade hjälpt dem att förbereda sig på vad övergången faktiskt skulle innebära.

De här berättelserna visar på att något saknas i övergången. Men det finns lösningar på hur det kan bli bättre. En arbetsgrupp i European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) har arbetat fram riktlinjer för övergången hos unga vuxna med astma och allergi. De lyfter fram flera faktorer som påverkar övergången, bland annat vikten av att påbörja processen tidigt, redan vid 11 - 13 års ålder, att tillsammans identifiera eventuella hinder i övergången och att erbjuda specifika utbildningsinsatser riktade mot ungdomen.

Vi tycker att det är en självklarhet att alla unga som går över från barn till vuxen ska ha fått de bästa förutsättningarna för att de ska känna sig trygga, kunniga och redo för framtiden. Det är inte bara unga patienter med astma som upplever övergången som turbulent. Därför tror vi att nationella riktlinjer för övergångsprocessen är nödvändiga. Men innan det är en realitet vill vi att Sveriges regioner, vårdmottagningar och vårdpersonal ser över sina rutiner och hur de på ett hänsynsfullt, personcentrerat sätt lämnar över ett barn till vuxenvården.

För att alla unga vuxna ska ha rätt till en trygg och jämlik vård!

Unga Allergiker

Religiöst och politiskt obunden ungdomsorganisation. Unga Allergiker bildades år 1983 och finns till för att samla och stötta barn och unga, 6-29 år, med astma, allergi och annan överkänslighet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan