Annons

Annons

Annons

Annons

Rengsjö

Insändare
Förbättra kollektivtrafiken i Rengsjö och Växbo

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Rengsjö framtid genom Thomas Backan vill se förbättrade bussförbindelser i Rengsjö och Växbo.

Bild: Christer Nilsson, Arkivbild

Annons

För att hänvisa till regionens trafikförsörjningsprogram så är det viktigt för miljön att kunna bo i hela länet och att kommunikationerna fungerar. "En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en fungerande hållbar utveckling i Gävleborg."

Vi boende i Rengsjö och Växbo är mycket besvikna hur landsbygdslinjen 78 behandlas. Den går endast som skolskjuts i dag och har sommarstängt. Det gör det omöjligt att arbetspendla och att använda för fritidsaktiviteter. Dessutom betalas skolskjutsarna av kommunen så detta visar också på att vi har noll kollektivtrafik för övrig befolkning.

Annons

Annons

Ett viktigt underlag för beslut använder X-trafik statistik på befolkning som är helt felaktiga. till exempel i Rengsjö står det 264 personer. Vi har genom LEA och LUP kommit fram till att om man räknar bort de som kan utnyttja linje 100 så rör det sig om cirka 1 150 personer. Om man skulle använda korrekt befolkningssiffra skulle linje 78 hamna i ortsindelning 3 eller 4 i stället för nu i ortsindelning 5.

Vi har haft processkvällar för att få till LEA Och LUP, där har bland annat kommunikationerna diskuterats och förslag om förbättringar av bussarna lyfts.

Detta önskar vi att beaktas i framtida trafikplanering

78 måste nå väg 50 som det gjorde tidigare. (I dag endast sista eftermiddagsturen.)

78 borde ha kvällsturer och helgturer.

Ingen sommarstängning. (Arbetspendling, sommarjobb, fritidsaktiviteter.)

Närtrafik måste få utnyttjas i Rengsjö och Växbo på övriga tider då inte bussen går. När det var flextrafik funkade det så. (I dag får den endast utnyttjas under sommaren då linjen är stängd.)

Att man tar hänsyn till alla byar efter linje 78 när man räknar befolkning (ortsindelning).

Thomas Backan, Rengsjö framtid

Svar direkt:

Tack för dina synpunkter. Med anledning av Region Gävleborgs ekonomiska situation gjordes år 2020 ett besparingsarbete som innebar att trafik drogs in på de linjer och turer runt om i länet som hade ett mycket begränsat resande. Linje 78 hade väldigt lågt resande, i snitt 2,4 resenärer per tur under sommarmånaderna. När det gäller befolkningsstatistik så utgår vi från SCB:s definition av tätort.

Annons

Vi jobbar ständigt för att hitta lösningar och förbättringar. Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0771-9 10 10 9.

Rickard Sjöqvist, trafikutvecklare X-trafik

Annons

Annons

Till toppen av sidan