Annons

Annons

Annons

Annons

Ljusdal

Insändare
Fel av M – målen finns visst i Ljusdals kommun

Vill man vara lite lustig här går det att framhålla att Moderaterna gör självmål, skriver Marit Holmstrand (S) och Lena Svahn (-) i en replik till Lars Molin (M) och Kenneth Hedman (M).

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Övergripande mål för kommunen har funnits länge och man kan enkelt säga att det är Agenda 2030", skriver insändarna i sin replik.

Bild: Elisabet Greek

Annons

Moderaternas insändarskribenter skriver att ”kommunen är en politisk styrd organisation, som för att överleva måste ledas utifrån tydliga gemensamma mål beslutade av kommunfullmäktige. Mål som utgår från en vision och strategier. Mål som blir ledstjärnor för personal och som gör att hela kommunen utvecklas.” Stycket avslutas med: ”Vi saknar dessa mål!”

Vill man vara lite lustig här går det att framhålla att Moderaterna gör självmål.

Oppositionen har varit inbjuden till överläggningar och samtal kring budget och politiska satsningar för 2022. Vi medger att samtal som förts kring målarbetet pausats på grund av coronapandemin men dessa har inletts på nytt. Oppositionsrådet Sören Görgård (C) är med vid alla möten där kommunledningen deltar. Där kan han komma med förslag och synpunkter för att bredda beslutsunderlaget och ge fler perspektiv. Så oppositionen kan alltså ge sitt bidrag till att målarbetet drivs framåt i stället för dessa M-slag i luften.

Annons

Annons

Övergripande mål för kommunen har funnits länge och man kan enkelt säga att det är Agenda 2030, vilket Socialdemokraterna drev igenom under 2019. Under dessa 17 mål har vi tagit fram målområden, sex till antalet och som vi slog fast i början av 2020.

Marit Holmstrand (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Bild: Christer Nilsson

När verksamhetsplanerna var klara lyftes allt upp för att anta övergripande mål på kommunfullmäktigenivå för att vi ska kunna mäta kommunens utveckling på ett överskådligt sätt. Allt enligt den plan som presenterades i samband med att målområdena antogs. Det är viktigt i en organisation att målarbete sker såväl nerifrån och upp som uppifrån och ner.

Vi har nämligen dragit lärdom av resultatet av föregående mandatperioden då verksamheterna inte kände ett samband och förankring med toppen. Därför fick de nu vara etta på bollen innan allt lyfts upp igen.

Lena Svahn (-), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Bild: Elisabet Greek

Nu finns det två huvudrubriker för våra målområden – Attraktiva Ljusdal och Hållbara Ljusdal. Det är inte beslutat men ligger som förslag politiskt. Man kan paketera kommunens huvuduppdrag på en mängd olika sätt och fortfarande är det enkelt sagt att vi arbetar mot Agenda 2030:s 17 mål.

Annons

Det är politiken som driver utveckling i kommunen via uppdrag till tjänstemän. Vi har under denna mandatperiod styrt kommunen i en helt ny socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar riktning. Och den utveckling vi sett under denna mandatperiod är fantastisk – trots en pandemi som dominerat den största delen av den.

Marit Holmstrand (S), ordförande i kommunstyrelsen Ljusdal, Lena Svahn (-), förste vice ordförande, kommunstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan