Annons

Annons

Annons

Ljusdal södra

Insändare
Östernäs är fortfarande alternativ A

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I onsdagens tidning lyfter Kurt L. Rådlund än en gång frågan om det framtida särskilda boendets placering. En intressant fråga som är väl värd att behandla. Men tyvärr finns det flera felaktigheter i hans resonemang.

För det första, ja, har omsorgsnämnden börjat proceduren att ta fram en reservlösning till placering. Ett alternativ B. Det gör nämnden för att det finns en oro att planerna för Östernäs kan dra ut på tiden alltför länge. Det betyder alltså inte att Östernäsplanerna är övergivna. Fortfarande är de alternativ A.

Annons

Annons

Östernäsområdet i Ljusdal är aktuell för ett särskilt boende i framtiden.

Bild: Christer Nilsson

Rådlund påstår att planerna har framställts utan avseende på brukarnas behov. Naturligtvis har han fel i detta. Det har lagts ner stor möda på att motsvara brukarnas behov i planeringen. Visst tog planerna stor hänsyn till att det förväntas alltfler i åldern över 80 framöver, men det kan väl inte vara fel?

Han kan ha rätt i att kommunen inte har full koll på hur själva behovet utvecklar sig i framtiden, men en noggrann utredning som han föreslår riskerar att famla i blindo, det är alltför svårt att sia om framtiden.

De planer som antagits av fullmäktige utgår naturligtvis ifrån att det finns ett starkt behov av nya platser i centrala Ljusdal.

Nämnden har dock all anledning att följa utvecklingen i frågan. Kanske blir det en alltför lång fördröjning av Östernäsplanerna, kanske blir det svårt att hitta en så stor fin tomt som det planerade bygget kräver, kanske kan utvecklingen av behovet ta en annan omfattning än den förutsagda? Bra frågor att tänka på, och det gör omsorgsnämnden.

László Gönczi (MP), ordförande i Ljusdals omsorgsnämnd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan