Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Det nya omställningsstödet leder till fler jobb för ökad jämlikhet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jobben och strävan efter jämlikhet är grunden till vårt lands välstånd. Jobben bygger individens frihet och yngre generationers hopp om en bättre framtid. Jämlikhetspolitik ser till så att alla får en rättvis del av välfärden och välståndet.

Följderna av den kris som utlösts av pandemin har starkt negativt påverkat situationen på arbetsmarknaden i Gävleborg. Det är för många som riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet, vilket leder till ökad ojämlikhet.

Det är bra att den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad på decennier äger rum nu. Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår förstärkningar med 8 miljarder kronor inom jobbpolitiken under nästa år.

Det nya omställningsstudiestödet ger tiotusentals vuxna möjlighet att vidareutbilda sig för att stå starka på framtidens arbetsmarknad – utan att privatekonomin kraftigt försämras under studietiden. Det ger oss en starkare arbetsmarknad och en högre produktivitet, vi lyfter varandra – tillsammans!

Annons

Annons

Du som står långt från arbetsmarknaden kan behöva stöd eller studier för att komma i arbete. Fler extratjänster och introduktionsjobb, en förstärkning av nystartsjobben och fler möjligheter till arbetspraktik, samt nya matchningstjänster är viktiga åtgärder, inte minst för äldre och för utrikesfödda kvinnor.

På arbetsmarknaden i Gävleborg sker omfattande förändringar som beror på en hög teknisk utveckling, avancerad automatisering, stark urbanisering, omfattande globalisering, men också på behovet av att ställa om för att hantera klimatkrisen.

Åsa Lindestam, Elin Lundgren och Patrik Lundqvist, står bakom denna insändare. Foto: Sanna Backeskog

Förändringarna bär på goda möjligheter att förbättra samhället och medborgarnas liv, men de förorsakar svårigheter som riskerar att växa ytterligare utan rätt insikter och åtgärder. Gamla jobb försvinner eller effektiviseras och utförs av färre personer.

Om du blir av med jobbet ska du få det stöd du behöver för att kunna ta de nya jobben. Du ska kunna vidareutbilda dig och ställa om när arbetsmarknaden förändras. Du ska känna dig trygg och klara dig ekonomiskt under omställningsperioden.

Nu krävs en kraftfull grön återstart av ekonomin. Med fler gröna jobb i hela landet storsatsar vi på infrastruktur, vägar, järnvägar, välfärden och ny teknik för framtiden.

Nya gröna jobb ska växa fram och arbetslösheten pressas ned. Orättvisorna och klimathoten ska bekämpas. Det är socialdemokratisk politik och så tar vi Sverige framåt - tillsammans.

Patrik Lundqvist, S, riksdagsledamot från Gävleborg, Elin Lundgren, S, riksdagsledamot från Gävleborg, Åsa Lindestam, S, riksdagsledamot från Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan