Annons

Annons

Annons

Annons

Bandyhall i Bollnäs

Insändare
INSÄNDARE: Rivning i strid med plan- och bygglagen

Skribenten Anna Ulfsdotter menar att rivningen på SJ-området i Bollnäs, inför bygge av bandyhall, är emot plan- och bygglagen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Övre bilden: Lokverkstad – bevaras. Arkivbild. Nedre bild Vagnverkstad – rivs. Foto: Ulf Jansson.

Annons

Läser med förundran rapporteringen om bandyhallsplanerna i Bollnäs och att det nu är dags för rivning. I februari kunde man läsa att rivningslov finns redan. Ansökan om rivningslov slogs lämpligt ihop med ansökan om bygglov för en gång- och cykelväg. Egentligen var det inte någon nyhet eftersom rivningslov beviljades redan juli 2019, lämpligt nog i semestertider varför det passerat ouppmärksammat.

Annons

Annons

Rivningen av sex byggnader inom järnvägsområdet görs med stöd av att dessa byggnader inte fått något skydd i detaljplanen som togs fram 2018. Det uteblivna skyddet i detaljplanen grundar sig i sin tur på en bedömning som gjordes av Länsmuseet 2009. Två av byggnaderna, vagnverkstaden och snickeribyggnaden har tveklöst kulturhistoriskt värde, fastslaget i ett yttrande av Länsstyrelsen 2017-06-20 och av antikvariskt sakkunnig.

I Länsmuseets rapport från 2009 konstateras att vagnverkstaden visserligen bidrar till områdets karaktär, men samtidigt sammanfattas med en osannolik formulering att byggnaden på grund av sin storlek har svårt att nyttjas och därför inte behöver skyddsbestämmelser. I samma rapport föreslås att lokverkstaden – en byggnad som arkitektoniskt, historiskt och kulturhistoriskt är likvärdig vagnverkstaden – varsamt bevaras och får skydd mot rivning i detaljplan. En rapport som för övrigt beställdes som underlag till en ny detaljplan, där syftet anges vara att kunna genomföra en eventuell etablering av en arena.

Motiveringen som står i rivningslovet ”ingen av de berörda byggnaderna som planerar att rivas omfattas av rivningsförbud eller särskilda skydd av kulturvärden” är direkt felaktig. Det finns inget krav på att byggnader måste vara skyddade i detaljplan för att skyddas av plan- och bygglagen. Lagen utgår från bebyggelsens värden och gäller generellt. Att bevilja rivning av dessa två byggnader strider mot lagen (PBL 8§13 och 9§34:2). Bygg gärna en bandyhall men inte på en plats där befintliga kulturvärden måste offras.

Anna Ulfsdotter

Annons

Annons

Till toppen av sidan