Annons

Annons

Annons

Annons

Hudiksvall

Insändare
INSÄNDARE: Bottenhavet och det lokala fisket måste räddas

Det måste tas större ansvar för miljön i Bottenhavet och Östersjön och sikta på att det ska finnas lokala yrkesfiskare i Hudiksvall i framtiden, skriver miljöpartisterna Janine Alm Ericson och Maria Gardfjell.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Janine Alm Ericson samt Maria Gardfjell besökte Hudiksvall för att träffa Miljöpartiets fullmäktigegrupp och få information om viktiga klimat- och miljöfrågor i Hudiksvall.

Annons

Den som strosar i Hudiksvall får inte missa de fina sjöbodarna. De står kvar som ett minne av en fiskekultur från förr. Tyvärr är just kustfisket något som trängts tillbaka hårt och orsakerna är många. Ekosystemen är i obalans och vi har stora problem med miljögifter, övergödning, ohållbart fiske, och marint skräp.

Det är väl känt att torsken kraschat i Östersjön. Nu är både Miljöpartiet och fiskforskarna oroliga att samma sak ska kunna hända med strömmingen.

Miljöpartiet anser att vi måste ta större ansvar för miljön i Bottenhavet och Östersjön och sikta på att det ska finnas lokala yrkesfiskare i Hudiksvall i framtiden. Havs- och vattenmyndigheten måste få ett uppdrag att säkerställa förvaltningsplaner för strömmingen.

Annons

Miljömålet för havet handlar både om att den ekologiska statusen och den kemiska statusen ska vara god. Havet har använts som soptipp alldeles för länge. Nu finns omfattande giftskandaler att ta hand om, orsakade av bland annat dumpade gifttunnor. Men det finns också höga halter dioxin i fisk och olika miljögifter i bottenslammet utanför Norrlandskustens tidigare och nuvarande industrier.

Annons

För att fiskebestånden ska kunna återhämta sig behövs både ett aktivt miljöarbete och begränsningar i hur mycket fisk som får tas upp. Från Miljöpartiets sida ser vi hellre att de lokala småskaliga kustfiskarna ska få fortsätta att fiska, än att större båtar som trålar stora mängder fisk åt gången ska konkurrera ut småföretagen och sälja sin fångst till fiskmjölsindustrin. För att fiskenäringen ska bli långsiktigt hållbar krävs politisk handlingskraft och ett genomförande av livsmedelsstrategin som syftar till att vi ska producera mer matfisk.

Det finns också andra slags fiskare, sportfiskarna. I Hudiksvall och på många andra ställen längs kusten har gäddfabriker anlagts. Gäddorna kan simma upp i mindre vattendrag och dammar och leka på våren. Gäddor har sedan en mycket viktig ekologisk uppgift i havsvikarna resten av året. Just mångfalden av arter är betydelsefull för att fisket ska bli långsiktigt hållbart och andra djur konkurrerar om fisken, sälen och skarvarna. När fisket inte är lika rikligt som det var en gång i tiden är förstås sälen och skarven ett problem. Men här behövs det både en klok jakt och ett förebyggande arbete med nya fiskeredskap och fiskemetoder. Att sälen som höll på att utrotas på grund av miljögifter, nu ändå kommer tillbaka, är i alla fall ett gott tecken på att miljögiftsituationen går åt rätt håll i vårt kära innanhav.

Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP), språkrörskandidat och Maria Gardfjell, riksdagsledamot, vice ordf Miljö- och jordbruksutskottet (MP)

Annons

Annons

Till toppen av sidan