Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset

Debatt
DEBATT: Samhället svek undersköterskorna och våra äldsta: "Plötsligt finns insikten där"

Coronapandemin sätter plötsligt vårt samhälles svaga punkter i blixtbelysning. I bakhuvudet visste vi alla dessa svagheter redan innan, men nu riktas strålkastarljuset mot just dessa samhällets baksidor, skriver Eva Bovin, språkrör för Gröna seniorer i Miljöpartiet.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det var inte bättre förr, det var mycket som behövdes ändras förbättras och effektiviseras då i början på 90-talet. Men att föra över ett styrsystem från en tillverkningsindustri till omsorg om barn och gamla. Det var totalt ansvarslöst, skriver insändaren.

Bild: TT

Annons

Plötsligt nu finns den bara där, insikten. Den som jag letat efter i många år. Den som besvarade mina funderingar över situationen i äldreomsorgen idag, just nu. Funderingar, som startade under de år då jag hade huvudansvaret över mina föräldrars väl och ve och frågorna som följde på ansvaret under mitt korta ordförandeskap i social- och omsorgsnämnden och sedan mitt fyraåriga ledamotskap i samma nämnd. Frågan om hur det är att jobba inom hemtjänst och äldrevård?

Coronapandemin sätter plötsligt vårt samhälles svaga punkter i blixtbelysning. I bakhuvudet visste vi alla dessa svagheter redan innan, men nu riktas strålkastarljuset mot just dessa samhällets baksidor. För min del hade jag alltså undrat, funderat men aldrig riktigt kommit till skott. I omsorgsnämnden ställde jag ofta frågan "Hur uppfattar personalen den eller den förändringen?", "Vad innebär den eller den neddragningen för personalen?" Och fick alltid det lugnande svaret att det hade förankrats och att det hade till slut accepterats. Och dessutom visades kontinuerligt kvalitetskontroller, över olika fenomen inom verksamheten, som verkade korrekta och bra.

Annons

Annons

Långsamt började jag förstå, utanför den konkreta verkligheten, när uppgiften som anhörigvårdare och politiker inom omsorgen försvann ur mitt liv. Tankarna blev allt klarare över vad som verkligen höll på att hända med vår svenska välfärd och med det skyddsnät som byggts upp i Sverige inom socialtjänst, vård, skola och barn-och äldreomsorg. Det styrsystem New Public Management, som successivt hade införts på alla Sveriges institutioner, det styrsystem som tagits rakt av från tillverkningsindustrin och anammats och implementerats i det svenska välfärdssystemet har idag cirka 30 år senare trasat sönder en fungerande välfärd. Det var inte bättre förr, det var mycket som behövdes ändras förbättras och effektiviseras då i början på 90-talet. Men att föra över ett styrsystem från en tillverkningsindustri till omsorg om barn och gamla. Det var totalt ansvarslöst.

Coronaviruset har visat vägen för oss var ansvaret verkligen ligger. Det handlar om alla de som satt den slimmade organisationen och den effektiva arbetstiden som sitt främsta mål, framför brukarnas, kundernas, elevernas, patientens bästa.

Och jag riktar mig nu särskilt till äldreomsorgen, där viruset skördar sina flesta offer. Där arbetar idag cirka 135 300 undersköterskor inom hemtjänsten, hemsjukvården eller på äldreboenden. Det är Sveriges vanligaste yrke, inte högavlönat, inte glamouröst, men ett av de värdefullaste yrkena. Ett yrke som handlar om att värna och vårda äldre och många gånger multisjuka människor. Det är deras situation, personalen och deras hjälpbehövande, som nu efter alla år gett mig insikten. Insikten om att samhället har svikit, svikit dem, svikit deras chans att göra det bästa av sitt viktiga jobb och i slutändan svikit de äldsta i befolkningen, som behöver deras vård.

Eva Bovin, språkrör för Gröna seniorer i Miljöpartiet

Annons

Annons

Till toppen av sidan