Annons

Annons

Annons

Annons

Kattvikskajen har en dold men bevisad svaghet

Inget kan stoppa naturens erosionsprocess, varnar Sven Nordström, angående byggprojektet på Kattvikskajen i Hudiksvall. Jan Kroppegård och Mikael Löthstam svarar direkt.

Kommunens politiker Mikael Löthstam tillsammans med Jan Kroppegård, kommunens projektchef för Havsläge Hudik, har öppnat Kattvikskajen för HT:s och helahälsinglands reporter.

Kajen är nu uppbyggd och klar, återstår bara yttre kosmetiska åtgärder, ett gruslager ska beläggas med betong och cykelväg asfalteras. Kajen var helt slut, bortom all räddning, säger projektchefen och tillägger att nu skall den hålla ett par hundra år till. Vad man bedömer och informerar är om den nya kajkanten, således det synliga däcket som är viktigt när båtar lägger till och när material ska lastas och passagerare gå ombord.

Annons

Läs också artikeln: Passa på – Kattvikskajen öppnas för Hudikborna

Annons

Kajkonstruktionen uppbärs helt av de rörbetongpålar som är nerslagna till obestämt djup och som vid lågvatten är synliga och kan räknas från sjösidan. Vattenflödet från Lillfjärden har helt öppet inlopp till stensatt ramp och erosionen mot de nya fyllnadsmassorna kan effektivt underminera den påkostade kajen. 

Kattvikskajen som bostadsmark för en helt ny stadsdel har tyvärr en dold men bevisad svaghet, kronisk erosion på grund av närheten till rinnande vatten och öppet hav. Dessutom är fyllnadsmaterialet på vilket bostäderna ska byggas i ett tillstånd som ger glidning mot lägre nivåer. Nyligen har HT publicerat om Stenkajen som har ändrat läge och visar en utböjning mot havet. Ett tydligt tecken på erosion även här, trots att ombyggnaden är knappt femtio år gammal. Rörelsen mot havet i den södra delen, KB Håstaholmen, kan noteras från 1960 talet, ca 60 år då även brobygget som idag är övergiven och utsliten p.g.a. erosion. Efter ca 200 år ja, livslängd enligt Kroppegård, då återstår nog endast ett rostigt skelett av rör och armeringsjärn, nutidens raukar.

Läs också artikeln: Kattvikskajens plan överklagas – krav att den upphävs

Ett stopp på erosionsprocessen kan tyvärr inte krävas från denna 80 miljoners satsning. Inte heller kommer de många byggpålar som förväntas bli nedslagna i kajens tomt- och byggplan att kunna göra underverk. Inget kan stoppa erosionsprocessen. Rinnande vatten (sött) och gravitation är två kända villkor eller axiom i naturens eget byggprojekt, vilket uppfylls väl för Kattviken.         

Annons

Annons

Det finns en enkel metod att prova sakfrågan, en skylt. Med text ” risk för överbelastning och max axeltryck XX ton ” skulle kunna gagna valet av mobil byggutrustning medan bygg- och huselement ändå torde bli mångdubbelt tyngre. Kanske ändå skylten väcker de inblandade och som frågar, varför.  En debatt om denna fråga ställer jag gärna upp på.

Sven Nordström

Svar direkt: Den nya hamnanläggningen uppfyller Boverkets gällande föreskrifter och är utformad och uppbyggd med robusta material som motstår aktuella naturkrafter på platsen. Särskilda åtgärder har vidtagits för att just motverka risken för erosionsskador såsom anpassade släntlutningar, nyttjande av block ur kristallin berggrund, val av stenstorlek och tjocklek för erosionsskyddet med underliggande filter samt en djup vertikal skärm vid släntkrön i kajens bakkant.

Liknande kajanläggningar har med framgång uppförts bl a i Inre hamnen i Sundsvall, i Hammarby Sjöstad i Stockholm samt i Södertälje hamn. Alla byggnader kommer att grundläggas friliggande från kajkonstruktionen.

Mikael Löthstam (s), kommunstyrelsens ordförande

Jan Kroppegård, projektchef

Annons

Annons

Till toppen av sidan