Annons

Annons

Annons

Annons

Bollnäs

Efter två elevers höga frånvaro – Skolinspektionen kräver åtgärder från Bollnäs kommun

Efter att Skolinspektionen besökte en skola i Bollnäs kommun visade det sig att två elever hade omfattande frånvaro. Nu kräver myndigheten att Bollnäs kommun genomför en rad förbättringar för att åtgärda problemen.

Två elever vid en skola i Bollnäs kommun har haft mellan 66 och 91 procents frånvaro. Genrebild.

Bild: TT

Annons

Under en inspektion i januari informerade skolledningen myndigheten om två elevers höga frånvaro vid en skola i Bollnäs kommun. Skolledningen och kommunen fick sedan svara på en rad frågor om vilka åtgärder och planer kommunen genomfört för att eleverna skulle få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Läs mer: Skola i Bollnäs kommun granskas av Skolinspektionen – två elever har omfattande frånvaro

Annons

Annons

Svaren visade bland annat att eleverna haft mellan 66 och 91 procents frånvaro, och att ingen av dem har uppnått kunskapskraven i något ämne under höstterminen 2017. Kommunen har svarat att det har genomförts utredningar som visat att eleverna har behov av särskilt stöd och att en resursperson som anställts på heltid satt in anpassade arbetsrutiner för eleverna.

Nu har Skolinspektionen granskat svaren bedömer att skolan och Bollnäs kommun har brustit i arbetet med att tillgodose elevernas rätt till utbildning och särskilt stöd. Myndigheten skriver i sin bedömning eleverna haft fortsatt omfattande frånvaro trots åtgärdsprogrammet. Skolan har heller inte gjort tillräckligt för att utreda orsakerna till frånvaron och har inte varit tillräckligt aktiv för att följa upp eller utvärdera insatserna som gjorts.

Nu kräver Skolinspektionen att kommunen sätter in nya åtgärdsprogram som kontinuerligt ska utvärderas och följs upp, att man utreder orsakerna och genomför de åtgärder som behövs för att eleverna ska fullgöra sin skolgång, enligt skollagen.

Kommunen har fram till den 11 juni för att redovisa insatserna.

Annons

Annons

Till toppen av sidan