Annons

Annons

Annons

Petter Bergner: Välkommet att Coops vilseledande eko-kampanj fälls

Som konsumenter är vi alla fria att välja och prioritera som vi vill, men medvetna val försvåras när marknadsaktörer går in för att vilseleda och förvränga. Den svenska lagstiftningen ska skydda konsumenterna och säkra rent spel, men företagen måste också ta eget ansvar.

Coop har fått bakläxa.

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

I veckan fälldes Coop för sin marknadsföring av företagets ekologiska sortiment. Fällningen är välkommen och den kan förhoppningsvis leda till en självsanering. Det får inte vara accepterat att föra människor bakom ljuset bara för att man vill främja vissa kommersiella eller politiska syften.

Annons

Precis som all annan odling måste den ekologiska konkurrera med sina egna meriter, men tyvärr har det förekommit att budskapen spetsas och förvrängs för att skrämma på ett osakligt sätt. I Coops reklamfilm "Ekoeffekten" fick vi stifta bekantskap med familjen Palmbjörk, som fick testa att äta ekologiskt under två veckor och som därefter uppvisade en klar minskning av mängden bekämpningsmedel i kroppen.

Annons

Men minskningen skedde från redan låga och tillåtna nivåer. Dessutom byttes tvättmedlet ut och familjen hade även uppmanats att inte använda nyinköpta kläder, sängkläder eller handdukar under den tid när den ekologiska maten skulle ätas. Åtgärden vidtogs för att produkterna i fråga kan innehålla ett ämne som vid nedbrytning i kroppen skapar bland annat metaboliten 3,5-dikloranalin, som även råkar vara en nedbrytningsprodukt av bekämpningsmedel. När den konventionella maten skulle ätas gjordes inget sådant utbyte, och den största förändringen efter övergången till ekologiskt var just metaboliten 3,5-dikloranalin, konstaterar Patent- och marknadsdomstolen. Jämförelsen var alltså inte rättvisande.

"Vi äter insektsmedel", konstaterar äldsta dottern i filmen "Ekoeffekten". Mamman konstaterar att detta är äckligt och en man i vit rock förstärker det generellt avskräckande budskapet genom olika påståenden. Målet gällde även en annan reklamfilm med liknande upplägg, översättningar av reklamfilmerna i fråga, samt budskap publicerade på Coops sajt samt youtubekanal.

Coops agerande är inte snyggt. Inledningsvis försökte företaget hävda att det inte var frågan om marknadsföring. I stället var de exempel som anfördes att betrakta som "uttryck för opinionsbildning, konsumentinformation och kunskapsspridande från Coops sida". Rätten konstaterade dock att det visst fanns ett syfte att främja Coops försäljning av ekologiskt.

Annons

Annons

I domen konstaterar Patent- och marknadsdomstolen att de studier som Coop åberopade uppvisade "flera grundläggande brister med undersökningarnas representativitet och metodik". Det var fel att dra så långtgående slutsatser utifrån det bristfälliga underlaget, menar rätten, och Coop förbjuds nu att använda sig av både filmerna och en rad preciserade formuleringar. Coop måste också betala en miljon i vite om företaget inte följer rättens anvisningar.

Kanske kan domen stämma till viss eftertanke även i den politiska debatten, där konventionellt jordbruk ofta framställs som den stora boven. Ett mer balanserat synsätt, som tar hänsyn till de olika produktionsformernas respektive för- och nackdelar, vore att föredra. Det är givetvis inte så att det ekologiska alltid är bättre på allt.


Petter Bergner

[email protected]

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan