Annons

Annons

Annons

Annons

Åvik

Patrik Oksanen: Varning för djävulen i detaljerna kring Kattvikskajen

Det ser lovande ut, men djävulen bor i detaljerna.
Hudiksvalls kommun har presenterat hur Kattvikskajen ska gestaltas. Planutskottet har antagit strukturplan och principer för stadsbyggnad som är grunden för fortsatt arbete med detaljplan och byggbolagen.

Grafik: Landskapslaget

Annons

Det är svårt att inte gilla tanken att ”Kattvikskajen ska kännetecknas av en varierad arkitektur med genuin och lokal prägel.”

Att byggrätterna ska vara små för att främja variation, att kvarteren tar hänsyn både till det offentliga mot gatan och bygger privata gårdar är tilltalande.

Ledarsidan som flera gånger har dragit lans för klassisk arkitektur mot modernismen brutalism har svårt att inte känna förväntan när Planutskottet skriver ”upprepning av identiska byggnader bör generellt undvikas” och ”taklandskapet ska utformas på ett medvetet sätt, dels för att skapa en omväxlad taksiluett men också för att möjliggöra utevistelse, energiproduktion och lokalt omhändertagande av dagvatten.”

Annons

Läs mer: Så blir Kattvikskajen - se skisserna

Annons

Med en ambition av variation även av färg, materialval och hushöjd kan Kattvikskajen bli bra, mycket bra. Med 400 lägenheter i det som beskrivs som en öppen stadsdel med mycket grönytor pratar vi om en luftig stadsdel och långt från betongträngsel.

Minst 30 procent ska antingen bli hyres- eller bostadsrätter. Dessutom ska service, kontor och handel ta plats i stadsdelen. En annan tilltalande detalj är tanken att använda parkeringshus med en kombination av annat som kontor, bostäder eller gemensamhetslokaler och där taken ”kan användas för utevistelse, orangerier/växthus, odling.”

Tillsammans med ett promenadstråk vid vattnet får Hudiksvall en ny pärla som blir värd en resa. Om…för här kommer ett ”men”…intentionerna orkar hela vägen till förverkligandet. I jakt på att kapa kostnader kan goda intentioner komma att offras längst vägen.

Läs mer: Bygg i trä och sätt Hälsingland på kartan

Det är inte heller sällan förekommande att vackra detaljer och materialval som föreläggs en byggnadsnämnd försvinner längs vägen innan byggprojektet är förverkligat. Ledarsidan har en del andra käpphästar vi gärna påminner om för det fortsatta arbetet. Bygg i trä. Regeringen har sagt att Sverige behöver bygga fler trähus, bra både för klimat och skogsnäring. Vilka kommuner ska då i gå i bräschen om inte de i landskapet som har Sveriges vackraste träbyggnader i form av kulturarvet Hälsingegårdarna.

Annons

Annons

Öronmärk också så stor del som möjligt av bebyggelsen för klassiska arkitekturpriniciper. Djävulen bor i detaljerna, liksom skönheten och den levande staden. Ska Hudiksvall få sin nya pärla krävs uthållighet och vaksamhet längs hela processen.

Dessutom går det inte att komma från att vilken väg järnvägen tar genom Hudiksvall i framtiden så kommer området att påverkas av det.

Låt det hellre ta tid att få Kattvikskajen på plats om skyndsammare lösningar innebär kompromisser.

Kattvikskajen ska vara värd att vänta på.

Läs mer: Skrota modernismen - våga bygga klassiskt istället


Patrik Oksanen

[email protected]

Annons

Annons

Till toppen av sidan