Annons

Annons

Annons

"Ljusnan var en av de älvar med mest lax i hela Europa"

Under de kommande två åren ska vattendragen i Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal inventeras grundligt. Syftet är att kartlägga vad som krävs för att återigen få vilda fiskstammar som förökar sig här, och att man i framtiden ska uppfylla EU:s vattendirektiv.

– Jag vill att Ljusnan ska bli den livsnerv som den var förr i tiden, säger Jonas Engberg.

Läs mer: Fortum tror inte på lax i Ljusnan

Han arbetar som fiskevårdare på samhällsbyggnadskontoret i Bollnäs och ska under de kommande två åren inventera de flesta av kommunens vattendrag. Det är en del i ett gemensamt projekt med Ovanåker och Ljusdal, som ska ge en helhetsbild över vilka åtgärder som behövs för att skapa förutsättningar för ett fungerande ekosystem med livskraftiga stammar av lax, havsöring och andra vandrande fiskarter.

Länsstyrelsen Gävleborg har beviljat bidrag på upp till 1,9 miljoner, det vill säga hälften av vad projektet beräknas kosta. Resten ska de tre kommunerna stå för.

Annons

Annons

Jonas Engbergs förhoppning är att trakten i framtiden ska bli ett populärt turistmål för sportfiskare. Enligt honom finns det definitivt förutsättningar för den saken.

– I gamla dagar var Ljusnan en av de älvar med mest lax i hela Europa. En stor del av deras lekområde låg här i Bollnäsströmmarna, säger han.

Jonas Engberg är övertygad om att livskraftiga fiskstammar som förökade sig själva skulle innebära ett stort ekonomiskt uppsving för turistnäringen i kommunen.

– Turister måste äta, bo och tanka någonstans. Det skulle leda till nya restauranger, campingar, bensinmackar och så vidare, säger han.

Läs också: Stor oro för Kilåns framtid

Att vilda fiskstammar ska kunna vandra från havet upp i älvarna är en av de saker som anges i EU:s vattendirektiv.

I dag finns det bara lax i Ljusnans mynning, upp till Ljusnefors kraftverk. Den laxen är dessutom odlad och utplanterad, något som EU vill förbjuda.

Jonas Engberg ser två stora problem som stör fiskens möjligheter att vandra fritt och att föröka sig. Det ena är vattendrag som är rensade från sten under flottningstiden men som inte har återställts trots att flottningen upphörde på 1960-talet. Det andra är vattenkraften, med sina dammar som hindrar fisken att ta sig förbi och turbiner som dödar den fisk som försöker ta sig igenom.

Ett exempel på problematiska dammar återfinns i centrala Bollnäs, de så kallade spegeldammarna strax intill badplatsen på Karlslund.

Annons

– Kraftbolaget Fortum stjäl 90 procent av vattnet som skulle ha runnit här. För att det inte ska se ut som en liten bäck har man gjort små dammar. Det är en synvilla och dessutom förödande för allt liv i Bollnäsströmmarna, säger Jonas Engberg.

Annons

Läs också: Galvåns öde engagerar

Han förklarar att varje damm innebär ett vandringshinder för fisken. Den kan vandra neråt, mot Varpen. Men inte tillbaka.

– Det här är det absolut sämsta du kan göra om du vill ha liv i en älv. Ett ekologiskt haveri rent ut sagt.

Ett sätt att göra det möjligt för fisken att vandra genom Ljusnan är att bygga fiskvägar förbi vattenkraftverken. Men det skulle samtidigt innebära att mindre vatten passerar kraftverkens turbiner och därmed att mindre el produceras.

1998 fick Sverige en ny miljölagstiftning som tvingar nya vattenkraftverk att bygga fiskvägar. Problemet är att kraftverken i Ljusnan redan hade tillstånd för sin verksamhet när den lagen kom. De lyder därför under äldre lagstiftning, som inte tog miljöhänsyn i samma omfattning som i dag.

Jonas Engberg tycker att lagarna måste skärpas.

– För mig är det självklart att om man har ett kraftverk så ska man ha moderna tillstånd som reglerar vad man får och inte får göra. All annan miljöstörande industri måste ju ha tillstånd enligt dagens lagar, säger han.

Läs också: Flera stopp för fisken

Annons

Läs också: Mer vatten ut i älvfåran

Läs också: Röster kring vatten och miljö

Annons

Fakta

Vandringshinder i Ljusnan

I mitten av september publicerade Sportfiskarna, WWF, Älvräddarna och Naturskyddsföreningen sin gemensamma rapport "Rikedomar runt rinnande vatten – De ekonomiska värdena av en miljöanpassad vattenkraft". Enligt den finns det sammanlagt nio vandringshinder längs Ljusnans 150 kilometer.

Jonas Engberg inventerar vattendragen i Bollnäs kommun.

Spegeldammarna. De ser vackra ut, men enligt Jonas Engberg är de en synvilla och ett ekologiskt haveri.


Tobias Svensson

0278-275 22
[email protected]

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan